wie zijn wij?

Stimuleren, ondersteunen en accentueren van het Belgisch en Europees cultureel erfgoed

Odessa VZW wil het Europese culturele erfgoed ondersteunen en verspreiden door middel van nationale, regionale en lokale evenementen. Odessa wil bijdragen aan interculturele uitwisselingen, door het creëren van evenementen zoals concerten, conferenties, debatten, die een mix zijn van picturaal, muzikaal, culinair en cultureel erfgoed. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de dynamisering en versterking van stadswijken met potentieel.

284739-P677X6-620.jpg
 

ISabelle ascot  Voorzitter

Ze woont al meer dan 10 jaar in La Bascule en heeft besloten om het project "Art & Food @ The Bascule" op te zetten om haar administratieve vaardigheden te combineren met haar passie voor kunst ten dienste van haar buurt.

Michèle Gauthier 

Vice-voorzitter

Een buurtontmoeting en de herinnering aan haar studie kunstgeschiedenis liggen aan de basis van dit nieuwe avontuur met Isabelle.

De Odessa VZW is in zekere zin een eindpunt voor haar. 

Maurice Askolovitch

Maurice Askolovitch is het hoofd van Financiën en Administratie van Odessa VZW.

Erine Dufour

Erine Dufour is de culturele assistent van de vzw Odessa.

Erkenningen : 

Met dank aan Marie-Marie van der Rest voor het maken van de website

Met dank aan Marius Michenaud voor de oprichting en het beheer van Instagram