peaudelours.jpg

LA PEAU DE L'OURS

La peau de l’ours is een gemeenschap die kunstenaars, curatoren en verzamelaars van hedendaagse kunst bij elkaar brengt.

Onze missie is het selecteren van opkomende kunstenaars met een sterk potentieel voor evolutie.


We presenteren hun werk op tentoonstellingen die in onze Brusselse galerie worden georganiseerd.

Wij geloven evenzeer in digitale communicatie als in de kracht van sociale uitwisseling.

Daarom hebben we een webplatform ontwikkeld, het startpunt voor onze tentoonstellingen en curatorprojecten.

Op dit platform publiceren we alle inhoud met betrekking tot de activiteit van La peau de l’ours.


We zijn al twee jaar actief en zijn er trots op dat we bijzondere curatoren en geëngageerde kunstenaars hebben mogen verwelkomen met als doel ervaren en beginnende bezoekers samen te brengen tijdens onze tentoonstellingen.

 

www.lapeaudelours.net